Založení společnosti, vydání živnostenského listu

Nemáte nebo z nějakého důvodu nechcete ztrácet čas na úřadech, na základě plné moci Vás zastoupíme a vše potřebné zařídíme.

Vedení účetnictví, daňová evidence

Poskytujeme v rozsahu daném platnou českou legislativou. Pro obchodní společnosti, fyzické osoby, neziskové subjekty. Účetnictví vedeme v elektronické podobě, včetně elektronizace přijatých faktur v tiskové podobě a následná archivace dokladů.

Daňová přiznání

Silniční daň, DPH včetně kontrolního hlášení, daň z přijmu fyzických osob, daň z příjmu právnických osob, daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí, spotřební daň, daň z hazardních her, energetické daně.

Zpracování mezd

Včetně vyčíslení odvodů a odeslání hlášení na SSZ a ZP.

Kompletní účetnictví pro obce

Zpracování a předávání výkazů do CSUIS, zpracování PAP (pomocný analytický přehled), zpracování rozpočtu včetně střednědobého rozpočtového výhledu, zpracování závěrečného účtu obce, pomoc a spolupráce při inventarizaci, účast na kontrolách a jednání s úřady (kraj, ZP, SP,, audit) zpracování všech repotů a hlášení (v souvislosti s dotacemi, statistické zjišťování dat, atd.), zpracování mezd

Vedeni účetnictví SVJ

Vedení podvojného účetnictví společenství, zpracování prvotních účetních dokladů a vedení zákonem stanovených účetních knih a evidence v souladu s příslušnými zákony, předkládání rozvahy a výkazu zisku a ztrát výboru společenství, sestavení přehledu o aktuálním stavu prostředků společenství na „fondu oprav“, sestavení roční účetní závěrky, rozvahy a výkazu zisku a ztrát, spolupráce na sestavení návrhu výše záloh na služby pro následující účetní období, sestavení přiznání k dani z příjmů právnických osob, pokud správce daně toto přiznání požaduje, poradenství v oblasti účetnictví SVJ

"Společně najdeme nejlepší způsob, jak vám být užiteční."

Spojte se s námi